About

adalah usaha mengumpul maklumat-maklumat mengenai sejarah BANGSA MELAYU. 

Maklumat maklumat ini dikategorikan seperti berikut:-

Tanjak = pakaian kepala/ hiasan kepala

Senjata = keris, pemuras, istinggar, meriam

Senibina = binaan, ukiran 

Busana = pakaian

Bahasa = pantun, gurindam, sajak, syair, seloka

Adat = undang-undang, tatacara

Makanan = resepi makanan

Muzik = alatan dan persembahan

Kenderaan = kapal, gajah